Wood texture with compass

Nationella skogsprogrammets årskonferens

Årskonferensen 2022 genomförs digitalt den 14 februari. Du kan ta del av konferensen i efterhand genom en inspelning. Inspelningen finns tillgänglig på den här webbsidan till och med den 8 mars.

Skogsprogrammets årskonferens är en årlig mötesplats för diskussion och dialog inom skogsprogrammet. Årskonferensen riktar sig till alla som har intresse av skogen och som via dialog och samverkan är intresserade att bidra till skogsprogrammets vision och mål för de olika fokusområdena.

Årets konferens hade fokus på aktuellt inom skogspolitiken, bland annat skogspropositionen och vad den nya landsbygdsministern vill med skogen. Vi gavs även möjlighet att reflektera runt en omvärldsanalys och vad som händer i EU-arbetet, och hur det kan påverka svensk skog och skogsbruk. De regionala processerna och skogsprogrammen är en allt viktigare del av skogsprogrammets genomförande, hur fungerar denna samverkan och finns det tips och goda idéer att föra vidare? En politisk panel ramade slutligen in dagen.

Ungefärliga hålltider

Inspelningen av konferensen är närmare fyra och en halv timme lång. Pauserna är bortklippta. I programmet ser du ungefärliga hålltider för respektive programpunkt.

0 - 0:12 

Inledning

Moderator, Malin Thorsén

Maria Knutson Wedel, rektor, Sveriges lantbruksuniversitet

Helene Holstein, departementsråd, Näringsdepartementet

Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen

0:12 - 0:32

Det här händer i skogspolitiken

Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister

0:32 - 1:32 

Skogen och EU

Humberto Delgado Rosa, Director for Biodiversity at the European Commission’s directorate general for Environment

Torbjörn Haak, Ambassador, Deputy Permanent Representative of Sweden to the EU

Passet är på engelska.

1:32 - 2:28

Skogen i en föränderlig värld – Omvärldsanalys

Stefan Karlsson, utredare, Skogsstyrelsen

Gerben Janse, internationell koordinator, Skogsstyrelsen

Erik Sollander, skogspolitisk strateg, Skogsstyrelsen

Marie Wickberg, chef, kommunikation och näringspolitik Mellanskog

Peter Roberntz, senior rådgivare, skog, Världsnaturfonden

2:28 - 3:35

De regionala skogsprogrammen och regionala processer

Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen

Berit Högman, landshövding Västernorrlands län

Anna-Lena Axelsson, samverkanskoordinator fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Johanna Johansson, docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap samt följeforskare skogsprogrammet, Södertörns högskola

3:35 - 4:00

Ministerpanel – Skogen i fokus

Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister
Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister
Hans Dahlgren, EU-minister
4:00 - 4:20

Sammanfattning – Vad händer nu i skogen och skogsprogrammet?

Helene Holstein, departementsråd, Näringsdepartementet

Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen

 

Konferensen anordnades av Skogsstyrelsen, Näringsdepartementet och Sveriges lantbruksuniversitet.

  • Senast uppdaterad: 2022-03-09