Mer flexibelt, ändamålsenligt, attraktivt biotopskydd samt skydds- och ersättningsformer anpassade för fjällnära skog

Regeringen har gett Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i uppdrag att tillsammans utreda och lämna förslag på ändringar av den formella skyddsformen biotopskyddsområde. Syftet är att göra den mer flexibel, ändamålsenlig och attraktiv.

Myndigheterna ska även utreda möjligheten att erbjuda markägare tidsbegränsade biotopskyddsområden som ett alternativ till ordinarie biotopskydd eller andra skyddsformer.

I uppdraget ingår även att utreda mer flexibla skydds- och ersättningsformer särskilt anpassade för det fjällnäraområdet som kan vara attraktiva för markägare, som exempelvis större biotopskyddsområden eller avtal för anpassat brukande.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2022-06-02.

Uppdraget ska redovisas senast 2023-06-15.

  • Senast uppdaterad: 2022-10-25