Blädning Bjälkarp

Bidra med din kunskap!

I arbetet med att sammanställa kunskap om hyggesfritt skogsbruk och ta fram en definition av naturnära skogsbruk vill vi gärna ta del av dina erfarenheter.

Du kan svara på frågorna helt anonymt. Alla svar kommer att tas hand om och diarieföras.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att besvara frågor som ställs i detta formulär. Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av projektledarna för regeringsuppdraget. 

  • Senast uppdaterad: 2023-04-25