Hyggesfritt respektive naturnära skogsbruk

Regeringen ger Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla och förbättra förutsättningarna för hyggesfritt skogsbruk. Myndigheterna ska också föreslå en definition av naturnära skogsbruk och följa hur definitionen av detta begrepp tas fram inom EU.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska vidare sammanställa kunskap om innovationsarbete och affärsmodeller med avseende på hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskogsbruk och vid behov föreslå författningsändringar. Myndigheterna ska även föreslå mål som visar riktning och ambitionsnivå för det nationella arbetet.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2023.

  • Senast uppdaterad: 2022-11-30