Utveckla och genomföra en rådgivningskampanj

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att utveckla och genomföra en rådgivningskampanj för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Kampanjen genomförs som en del i projektet Hållbar ökad tillväxt. Uppdraget är en del i Sveriges nationella skogsprogram.

Programmet ska bygga på skogsvårdslagens två mål om produktion och miljöhänsyn. Särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2019-12-18

 

  • Senast uppdaterad: 2022-08-16