Genomföra åtgärder för en jämställd skogssektor

Skogsstyrelsen ska fortsätta arbetet för en jämställd skogsnäring i enlighet med de sjutton förslag som lämnades i rapporten "Åtgärder för en jämställd skogssektor". Arbetet sker inom ramen för det nationella skogsprogrammet.

Uppdraget genomförs i samverkan med relevanta myndigheter och andra intressenter.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2019-12-19.

 

  • Senast uppdaterad: 2022-02-22