Fortsätta att ta emot personer med funktionsnedsättning för praktik 2021–2023

Skogsstyrelsen ska under 2021-2023 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och från Arbetsförmedlingen ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut A2020/02583

Skogsstyrelsen ska senast den 1 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023 samt
den 15 februari 2024 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts.

  • Senast uppdaterad: 2022-09-29