Drönarbild över skog som angripits av granbarkborre

Fortsätta att bygga upp kapaciteten för att bekämpa granbarkborre

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att fortsatt förstärka kapacitetsuppbyggnad med särskilt fokus på bekämpning av granbarkborre, inklusive förebyggande arbete.

Skogsstyrelsen ska också samordna berörda myndigheters arbete med att bekämpa granbarkborre. Skogsstyrelsen ska fortsätta arbetet med att sprida information om bekämpningsåtgärder och på andra sätt underlätta för skogsägare.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2021.

  • Senast uppdaterad: 2021-03-26