Förstärka rådgivningen till skogsägare om att återväta dikade eller torrlagda våtmarker

Skogsstyrelsen ska förstärka rådgivningen till skogsägare vad gäller att återväta tidigare dikade eller torrlagda våtmarker i syfte att öka andelen.

Satsningar som syftar till att återfå en naturlig hydrologisk och ekologisk status som bidrar till en eller flera av ekosystemtjänsterna minskade växthusgasutsläpp, biologisk mångfald, minskad övergödning eller förbättrad vattenbalans.

Uppdragskälla: Skogsstyrelsens regleringsbrev 2021

  • Senast uppdaterad: 2022-09-29