Förslag till nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen

Skogsstyrelsen ska ta fram ett förslag till nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen. Målets fokus bör ligga på ökad tillväxt i biomassa genom förbättrad skogsskötsel samtidigt som klimatanpassning och den biologiska mångfalden ökar i produktionsskogen.

Målet bör utformas så att incitamenten och motivationen för en förbättrad skogsskötsel och ökad hållbar tillväxt i skogen ökar. Uppdraget ska genomföras efter dialog med bland annat skogsprogrammets programråd, skogsnäringen, forskningen, miljöorganisationer och Naturvårdsverket.
 
Uppdragskälla: Regeringsuppdrag 2022-06-02
Uppdraget ska redovisas senast den 2023-12-15.
 

Konsultation om målets innebörd

Projektet har bjudit in ett flertal organisationer till konsultationer om målets innebörd under december och januari. Organisationer som inte fått någon inbjudan men som vill bidra med förslag och idéer om hur ett tillväxtmål kan utformas, är välkomna att kontakta projektledare Jonas Paulsson.
  • Senast uppdaterad: 2022-10-25