Förslag till nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen

Skogsstyrelsen ska ta fram ett förslag till nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen. Målets fokus bör ligga på ökad tillväxt i biomassa genom förbättrad skogsskötsel samtidigt som klimatanpassning och den biologiska mångfalden ökar i produktionsskogen.

Målet bör utformas så att incitamenten och motivationen för en förbättrad skogsskötsel och ökad hållbar tillväxt i skogen ökar. Uppdraget ska genomföras efter dialog med bland annat skogsprogrammets programråd, skogsnäringen, forskningen, miljöorganisationer och Naturvårdsverket.

 

Hearings i oktober om förslag

Projektet har genomfört ett flertal konsultationer med olika organisationer om målets innebörd under december 2022 och januari 2023. Konsultationerna följdes upp av en workshop i mars. I april genomfördes hearings om ett inriktningsförslag. Skogsstyrelsen har därefter vidareutvecklat inriktningsförslaget. Det utvecklade förslaget kommer att presenteras vid två alternativa hearings 16 oktober och 20 oktober. Organisationer som inte fått någon inbjudan men som vill ge synpunkter på förslaget är välkomna att kontakta projektledare Jonas Paulsson.

 

Uppdragskälla: Regeringsuppdrag 2022-06-02

Uppdraget ska redovisas senast den 2023-12-15.

 

  • Senast uppdaterad: 2023-11-02