Förslag till nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen

Skogsstyrelsen ska ta fram ett förslag till nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen. Målets fokus bör ligga på ökad tillväxt i biomassa genom förbättrad skogsskötsel samtidigt som klimatanpassning och den biologiska mångfalden ökar i produktionsskogen.

Målet bör utformas så att incitamenten och motivationen för en förbättrad skogsskötsel och ökad hållbar tillväxt i skogen ökar. Uppdraget ska genomföras efter dialog med bland annat skogsprogrammets programråd, skogsnäringen, forskningen, miljöorganisationer och Naturvårdsverket.
 
Uppdragskälla: Regeringsuppdrag 2022-06-02
Uppdraget ska redovisas senast den 2023-12-15.
  • Senast uppdaterad: 2022-06-22