Föreslå åtgärder för en jämställd skogssektor

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att, inom ramen för nationella skogsprogrammet, föreslå åtgärder för en jämställd skogssektor.

Skogsstyrelsen ska utvärdera eller låta utvärdera regeringens och skogsbrukssektorns gemensamma strategi Konkurrenskraft kräver jämställdhet – Jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn inklusive de rapporter som har tagits fram inom ramen för arbetet med att genomföra och utvärdera strategin.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2018-05-17.

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 30 november 2018.

  • Senast uppdaterad: 2020-02-10