Förenklingspaket för skogsbruket

Skogsstyrelsen ska, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, genomföra åtgärder som ger konkreta förenklingar för företagare och är tillitsskapande i bemötande och service vilket bidrar till en hållbar näringslivsutveckling.

Åtgärderna ska effektivisera skogsägarens kontakter med Skogsstyrelsen och andra myndigheter samt erbjuda bättre och enklare beslutstöd som främjar ett aktivt och hållbart skogsbruk, så att det blir enklare att nå skogspolitikens produktions- och miljömål. Åtgärderna ska även på ett effektivt och användarvänligt sätt ta tillvara möjligheterna med digitala data och utvecklat kartmaterial.

Exempel på åtgärder som kan genomföras är att utreda möjligheter till mer effektiv och snabbare handläggning av ärenden samt att arbeta med förbättrad service för skogsägare, inklusive fortsatt arbete med en gemensam inlämningsfunktion.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) i två steg med en delredovisning senast den 15 oktober 2021 och en slutredovisning senast den 15 oktober 2023.

Uppdragskälla: Skogsstyrelsens regleringsbrev 2021

  • Senast uppdaterad: 2023-03-23