Genomförande av EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023–2027

Skogsstyrelsen ska, för de delar som myndigheten kommer att ansvara för, förbereda för ett effektivt genomförande av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027.

Uppdragskälla: Skogsstyrelsens regleringsbrev

  • Senast uppdaterad: 2022-09-29