Enklare arbetsuppgifter inom naturvård och markvård

I detta arbetsmarknadsuppdrag ska Skogsstyrelsen anställa nyanlända och långtidsarbetslösa för att utföra enklare arbetsuppgifter.

Arbetsförmedlingen ska bistå med stöd till Skogsstyrelsen i detta arbete inom sitt ansvarsområde.

  • Senast uppdaterad: 2022-07-12