Webbkonferens "Skogen - tillväxt, miljö och framtid"

30 september - 30 september

Den 30 september kl 9-12 arrangeras webbkonferensen "Skogen - tillväxt, miljö och framtid". Syftet med konferensen är att ge inspel till det fortsatta arbetet med det regionala skogsprogrammet i Norrbotten. Anmäl dig senast 28 september.

Teman som konferensen tar upp:

  • Skogens utveckling och utmaningar i Norrbotten
  • Vad gör vi av skogen? Framtiden i Norrbotten ur industrins perspektiv
  • Skogen en jobbskapare i Norrbotten
  • Skogsindustrins betydelse för ekonomi och välfärd
  • Hur kan vi möta upp kompetensbehovet?
  • Samhällets perspektiv - vad betyder det för Norrbotten?
  • Skogen – vilka värden finns där den står?
  • Det blir korta föredrag,
    filmade inslag, inspirerande samtal och en kort digital workshop.

Kostnadsfritt deltagande.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Norrbotten, Region Norrbotten, Skogsstyrelsen och Skoglig samverkan.