Webbinarium, tema skydd och arter

26 oktober - 26 oktober

Skogsstyrelsen arbetar med flera regeringsuppdrag som i huvudsak utgår från den så kallade skogspropositionen, Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund. Välkommen på webbinarium 26 oktober kl 9 -11.30 för att uppdatera dig om vad som händer i tre av uppdragen som kopplar till skydd av skog och arter.

På webbinariet får du veta mer om de här regeringsuppdragen:

  • Mer flexibelt, ändamålsenligt, attraktivt biotopskydd samt skydds- och ersättningsformer anpassade för fjällnära skog. Ansvarig Anette Arvidsson, Skogsstyrelsen.
  • Artskydd i skogen. Förebyggande strategier och arbetssätt, riktlinjer och vägledningar för artskydd i skogen. Ansvarig: Tove Thomasson, Skogsstyrelsen.
  • Uppdrag att se över den nationella strategin för formellt skydd av skog. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska se över den nationella strategin för formellt skydd av skog och särskilt beakta hur äganderättsperspektivet ska stärkas, nya skyddsformer användas och hur frivillighet som grund ska tillämpas samtidigt som skogar med höga naturvärden skyddas. Ansvarig Johan Åberg, Skogsstyrelsen.

Anmälan

Anmäl dig senast den 24 oktober genom att mejla till: skogsprogrammet.seminarier@skogsstyrelsen.se

Webbinariet arrangeras inom ramen för fyrlänssamarbetet kring de regionala skogsprogrammen i norra Sverige. Inbjudan riktas till programråd, styrgrupper och arbetsgrupper för de regionala skogsprogrammen i norra Sverige, men även andra intresserade är välkomna att delta.

Fler webbinarier

Under hösten kommer ytterligare ett webbinarie där du kan uppdatera dig om vad som händer inom Skogsstyrelsens regeringsuppdrag:

  • 17 november kl 9.00-11.30, tema skogstillväxt, klövviltskador och skogsskador

Kontakt