Webbinarium, tema skogstillväxt, klövviltskador och skogsskador

17 november - 17 november

Just nu arbetar Skogsstyrelsen med flera regeringsuppdrag som i huvudsak utgår från den så kallade skogspropositionen, Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund. Välkommen på webbinarium 17 november kl 9-11.30 för att uppdatera dig om vad som händer i uppdragen som rör klövvilt, skogsskador och hållbar tillväxt.

På webbinariet får du veta mer om de här regeringsuppdragen:

  • Balans klövvilt och fodertillgång. Skogsstyrelsen ska tillsammans med Naturvårdsverket utreda möjliga åtgärder och vid behov föreslå regelförändringar för att åstadkomma eftersträvad balans mellan klövviltstammar och fodertillgång. Syftet är att minska skadenivåerna på skog. Ansvarig: Ebba Henning Planck, Skogsstyrelsen. ​
  • Förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador. Skogsstyrelsen ska förebygga och övervaka skogsskador. Skogsstyrelsen ska också bekämpa granbarkborre i skyddade områden som myndigheten ansvarar för. Ansvarig: Lennart Svensson, Skogsstyrelsen. ​
  • Förslag till nationellt mål för ökad hållbar tillväxt. Målets fokus bör ligga på ökad tillväxt i biomassa genom förbättrad skogsskötsel samtidigt som klimatanpassning och den biologiska mångfalden ökar i produktionsskogen. Ansvarig: Jonas Paulsson, Skogsstyrelsen.

Anmälan

Anmäl dig senast den 15 november genom att mejla till: skogsprogrammet.seminarier@skogsstyrelsen.se

Webbinariet arrangeras inom ramen för fyrlänssamarbetet kring de regionala skogsprogrammen i norra Sverige. Inbjudan riktas till programråd, styrgrupper och arbetsgrupper för de regionala skogsprogrammen i norra Sverige, men även andra intresserade är välkomna att delta.