Webbinarium om värdet av jämställdhet i skogsbranschen

21 oktober - 21 oktober

Välkommen till webbinariet "På väg uppåt" den 21 oktober 9-12. Fem föreläsningar som kommer att ge dig konkreta fakta och verktyg så att du kan skapa en attraktivare arbetsplats och en god arbetsplatskultur. Webbinariet är ett samarbete mellan Skånes skogsstrategi och Hallands skogsprogram.

Ett av målen i de regionala skogsstrategierna är att genomföra aktiviteter för att öka jämställdheten i skogssektorn och medvetandegöra värdet av jämställdhet i företagandet.

Webbinariet vänder sig till företagare, tjänstepersoner, lärare, personer med rekryteringsansvar, nätverk för jämställd skogssektor med flera.

Program

8.45 Incheckning

9.00 Inledning av moderator Malin Wildt-Persson, Leder&Utvecklar AB

9.10 Karriär på lika villkor? Anna Schyman, vice ordförande i Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen (NYKS)

9.30 Kvinnors entreprenörskap – en förutsättning för en mer konkurrenskraftig och jämställd skogssektor? Marie Appelstrand, filosofie doktor, universitetslektor, Institutionen för Handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

9.50 Paus

10.00 Skogsmästarskolans roll för en jämställd skogssektor. Emma Eriksson och Anna Ekberg, studenter på Skogsmästarskolan

10.20 Inkludering för en effektivare räddningstjänst. Per Mood, tillförordnad räddningschef i Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

10.40 Paus

10:50 Respekttrappan – 7 steg för praktiskt jämlikhetsarbete. Malin Averstad Ryd, Jämlikhetskonsult & uppdragssamordnare, Make Equal

11:45 Diskussion & avslut

Anmäl dig senast 19 oktober

Anmäl dig senast 19 oktober på Länsstyrelsen Skånes webbsida.

Länk till webbinariet får du dagen innan.
 
Kontakt Skåne, Kerstin Rietz, kerstin.rietz@lansstyrelsen.se
Kontakt Halland, Annica Lindén, annica.linden@lansstyrelsen.se