Webbinarium Indikatorer för biologisk mångfald i Västerbottens skogar

24 mars - 24 mars

24 mars kl 13–16 arrangerar Västerbottens skogsprogram ett webbinarium för alla intresserade som avslutning på projektet ”Indikatorer för biologisk mångfald i Västerbottens skogar”.

Västerbottens regionala skogsprograms projekt Indikatorer för biologisk mångfald i Västerbottens skogar startade våren 2021 och avslutas våren 2023. I projektet har cirka 20 ekologer och sakkunniga från skogsbruket, myndigheterna, forskningen, en kommun och Naturskyddsföreningen tillsammans utforskat möjliga tillståndsindikatorer och åtgärdsindikatorer. Resultaten har fortlöpande publicerats i form av 15 delrapporter och en sammanfattande rapport. 

Som avrundning av projektet anordnas ett öppet webbinarium fredag den 24 mars kl 13–16. Programmet består av en inledning samt samtal mellan personer i projektets arbetsgrupp. Alla intresserade är välkomna.