Älg.

Skog- och viltkonferens 2023

15 mars - 15 mars

Onsdag den 15 mars 2023 genomförs den efterlängtade skog- och viltkonferensen i Östersund. Dagen vänder sig till dig som har någon roll inom viltförvaltningen, är forskare eller tjänsteperson.

Välkommen till 2023 års skog- och viltkonferens i Östersund som anordnas av Skogsstyrelsen i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtlands län inom ramen för de regionala skogsprogrammen i norra Sverige.

Konferensen är kostnadsfri och kommer att äga rum på Mittuniversitets campus i centrala Östersund. Dagen vänder sig till dig som arbetar med frågor inom skog och vilt och vill stärka din kunskap inom skog- och viltförvaltning.

Målet är att bidra till en öppen och inkluderande dialog och förståelse mellan parterna i förvaltningen. Arrangemanget är en del av projektet Samverkan skog och vilt.

Utgångspunkter för arbetet

  • Ökad kunskap och samsyn för hållbar förvaltning
  • Lyfta mångbruket av skogen
  • Stärka attraktionskraften och inkluderingen i skogen för aktörer i branschen

Program

09.00-09.15 Inledning och välkomsttal
09.15-12.05 Förvaltning av klövviltstammar samt betesskadornas omfattning och orsaker (inkl.fika-rast)
12.05-13.00  Lunch
13.00-14.15 Möjligheter att förebygga skador på skog orsakade av vilt
14.15-15-00 En mer inkluderande och jämställd viltförvaltning
15.00-15.20 Fika
15.20-16.20 Viltet som en del av skogens mångbruk
16.20-16.45 Gemensam frågestund med medverkande föreläsare
16.45-17.00 Reflektioner, summering och avslut

 

Anmäl dig i formuläret på denna sida senast den 1 mars 2023.

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

Anmälan Skog och viltkonferens i Östersund