Västmanlands skogsprogram - digitalt dialogmöte

03 juni - 03 juni

Var med och tydliggör Västmanlands prioriteringar i skogsprogrammet på ett digitalt dialogmöte den 3 juni kl 13-15.

Med utgångspunkt från tidigare dialoger presenterar vi förslag till övergripande mål och frågor att jobba vidare med så att länet kan bidra till det nationella skogsprogrammets fokusområden. Under mötet kommer ni erbjudas att delta i och forma det kommande arbetet.

Målgrupp

Du som har intresse av skogen och vill bidra till arbetet med regionalt skogsprogram. Du är exempelvis skogsägare, entreprenör, anställd i offentlig, privat eller ideell sektor eller nyttjar skogen på din fritid. Sprid gärna inbjudan vidare till de du tror vill vara med och bidra.

Tid

Onsdagen den 3 juni 2020, kl. 13-15
Mötet hålls på Skype. Länk till mötet skickas ut till de som anmäler sig.

Anmäl dig senast 29 maj

Anmäl dig senast fredagen den 29 maj 2020 till asa.hofring@skogsstyrelsen.se eller via Västmanlands skogsprograms webbplats.