Västernorrlands skogsprogram ute på remiss

06 juli - 06 juli

Ett förslag till regionalt skogsprogram för Västernorrland är nu ute på remiss. Sista dag att lämna remissvar är den 6 juli.

Förslaget till skogsprogram för Västernorrland har tagits fram i bred samverkan mellan Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Region Västernorrland och Skogsstyrelsen, näringsliv, forskning och ideella föreningar.