Utbildning i naturvägledning

28 september - 06 oktober

I höst genomför Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram i samarbete med SLU en tvådagarsutbildning i naturvägledning. Under utbildningen får du tips om hur du kan berätta om olika värden och verksamheter i skogen för att skapa intresse och engagemang.

Vem kan anmäla sig?

Alla aktörer med koppling till Västerbottens eller Norrbottens skogar är välkomna att anmäla sig, du kan delta om du exempelvis jobbar med skogsbruk, träindustri, skogsteknik, naturturism, rennäring, kulturmiljövård eller naturvård; eller om du är engagerad i en ideell organisation som jobbar med eller i skogen; eller om du jobbar på museum, regional myndighet eller kommun.

När och var

  • Digital utbildningsdag (Zoom): 28 september kl 8:30–12
  • Utbildning i fält kl 9:30–16:30: 4 oktober Granö Västerbotten, eller 6 oktober på plats som ännu inte är bestämd i Norrbotten. Vi bjuder på lunch!

Arrangör

Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram

Sista anmälan

12 september 2022