Turism på annans mark

01 februari - 01 februari

Den 1 februari bjuder Stua (Sörmlands turismutveckling AB) in naturturismföretagare och referensgruppen för Regionalt skogsprogram i Sörmland till Skottvångs Gruva. Dagen kommer bjuda på bland annat inspiration och seminarier. Detta sker i samarbete med Regionalt skogsprogram i Sörmland

 För att bedriva hållbar och framgångsrik naturturism behövs ett gott samarbete mellan markägare och naturturismföretagare. Detta kan regleras i muntliga avtal, skriftliga avtal, eller inga avtal alls. Till exempel kan samverkan ske kring campingplatser, vindskydd, faciliteter, leder och anläggningsarbeten. Den 1 februari bjuder Stua (Sörmlands turismutveckling AB) in naturturismföretagare och referensgruppen för Regionalt skogsprogram i Sörmland till Skottvångs Gruva. Dagen kommer bjuda på bland annat inspiration och seminarier.