Trähus i fokus på konferens om hållbart samhällsbyggande

23 september - 23 september

Länsstyrelsen Västernorrland bjuder in till en konferens om hållbart byggande, med trähus i fokus. 23 september 13 - 16. Plats: Naturum vid Skuleberget. Du kan delta antingen fysiskt eller digitalt.

Trähusbyggandet blir allt viktigare i rådande klimatkris och skogen är en av Västernorrlands viktigaste resurser. Hur kan Västernorrland gå i bräschen för ökad trähusbyggnation? Vilka utmaningar behöver övervinnas för att uppnå detta? Hur kan kommunerna främja ett ökat trähusbyggande?

Samverkan är en nyckelfaktor för att nå goda resultat. Konferensen tar upp förutsättningar, utmaningar och möjligheter för ökat trähusbyggande inom ramen för Agenda 2030.

Målgrupp och anmälan

Konferensen riktar sig främst till dig som arbetar med trähusbyggnation i någon del av kedjan. Inom kommun, politik, trähus- och virkesbranschen.

Det är kostnadsfritt att delta. Anmäl dig senast den 21 september.

Kontakt: Maja Westerlind, Länsstyrelsen Västernorrland, tfn 073-024 76 82.