Träff - Tätortsnära skogsbruk med hyggesfria metoder

22 september - 22 september

Regionalt skogsprogram för Sörmland bjuder in till en utomhusträff om tätortsnära skogsbruk den 22 september kl 11.45 - 16.00 i Strängnäs.

Välkommen till en utomhusträff där vi diskuterar när och hur skogsägare kan
använda hyggesfria metoder. Strängnäs kommun är vår värd, en kommun där en mängd intressen samsas om skogarna.
Inom ramen för Regionalt skogsprogram i Sörmland är detta den första av flera planerade träffar där referensgruppen kan diskutera olika förutsättningar för skogsbruk. Våren 2022 planerar vi en träff om familjeskogsbruket tillsammans med Mellanskog och om storskogsbruket tillsammans med Holmen.

Målgrupp: Referensgruppen för Regionalt skogsprogram i Sörmland.
Max 2 personer från varje organisation. Skogsförvaltare som arbetar på länets kommuner är också inbjudna att delta.

Program

Något ur innehållet:
• Landshövding Beatrice Ask, ordförande i styrgruppen för Regionalt
skogsprogram i Sörmland inleder träffen tillsammans med Jacob Högfeldt,
kommunalråd i Strängnäs kommun som är vår värd.
• Vilka olika metoder ryms inom begreppet ”hyggesfritt”?
• Är det lönsamt med hyggesfria metoder?
• När passar hyggesfria metoder?
• Diskussion och dialog kring våra olika förutsättningar.
• Vi besöker Tingstuhöjden och Stavlund i Strängnäs. Förflyttning sker med
eget fordon.

Samling: Klockan 11.45 vid Tingstuhöjdens naturreservat, Strängnäs.
Tingstuhöjden är belägen väster om stadsdelen Storgärdet i Strängnäs.
Parkering finns strax väster om Eskilstunavägen, i höjd med Vasavallen.
Förtäring: Lunch serveras i anslutning till samlingen. Fika serveras under
eftermiddagen.

Anmäl dig senast den 3 september

Anmäl dig senast den 3 september via mejl till Åsa Hofring, Skogsstyrelsen, asa.hofring@skogsstyrelsen.se 
Ange önskemål om specialkost vid anmälan. Datum och förutsättningar för träffen kan komma att förändras beroende på pandemiläget.