Träff - Skog och naturturism 2

10 november - 10 november

Skogsprogrammet i Uppsalas län arrangerar en uppföljande träff om skog och naturturism den 10 november klockan 18-20. Anmäl dig senast den 1 november.

När: 10 november kl 18-20
Var: Inte bestämt.

Vi följer upp träffen från oktober och fortsätter diskutera förutsättningar och möjligheter för att stärka naturturism i skog i Uppsala län. Vilka möjligheter finns för skogsägare och entreprenörer att hitta varandra? Var ska man vända sig om man vill arbeta med naturturism i sin egen skog? Det och mer kommer vi diskutera under den här träffen. Kompletterande program kommer.

Den här träffen är en del av en förstudie som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till skogsägare som upplåter eller vill upplåta sin skogsmark till naturturism, skogsägare som vill utveckla sitt företagande inom skog mot naturturism, entreprenörer inom naturturism som är eller vill vara verksamma i annans skog, och till dig som arbetar inom besöksnäring eller näringslivsutveckling inom kommun och region.

Anmälan

Anmäl dig i kalendern på länsstyrelsens webbplats senast den 1 november. 

Mer information: Matilda Markne och Elin Qvarnström, Länsstyrelsen Uppsala
E-post: skogsprogram.uppsala@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 30 00