Träff - Klimatanpassning: utmaningar och möjligheter för skogsbruket

22 oktober - 22 oktober

Skogsprogrammet i Uppsalas län arrangerar en träff om klimatanpassning den 22 oktober klockan 10-14. Anmäl dig senast den 11 oktober.

När: 22 oktober klockan 10-14.
Var: Utanför Östervåla, Heby kommun.

Klimatförändringarna förändrar förutsättningarna för skog och skogsbruk. Under dagen besöker vi Olof Olssons ägor utanför Östervåla för att prata om risker som klimatförändringarna medför och hur man kan arbeta med att klimatanpassa sitt skogsbruk. SMHI berättar om sin regionala klimatanalys för Uppsala län och vad den betyder för skogen i länet. Ett försäkringsbolag delar med sig av sin syn på risker i skogsbruket kopplat till klimatförändringar och vi hör mer om hur Skogsstyrelsen arbetar med klimatanpassning. Vi kommer också prata risk- och sårbarhetsbedömning utifrån Olofs skog, och vilka perspektiv han (som kursledare inom klimatanpassat skogsbruk) han har på brukandet av sin egen skog.

Målgrupp

Träffen riktar sig till dig som företrädare för skogsbolag och skogsägarorganisationer, rådgivare /virkesköpare, enskilda markägare, forskare, kommun- och myndighetsföreträdare och andra som har intresse av hur man kan driva klimatanpassnings-arbete i skogen.

Anmälan

Anmäl dig i kalendern på länsstyrelsens webbplats senast den 11 oktober. Anmälan öppnar i augusti.