Digitalt möte: Tillsammans genomför vi Gävleborgs skogsprogram

29 mars - 29 mars

Välkommen till en förmiddag där vi berättar om det arbete som pågår kring genomförandet av Gävleborgs skogsprogram. Mötet sker digitalt via Teams onsdag 29 mars kl 9–12

Agenda

 • Inledning
 • Det här är Gävleborgs skogsprogram
  Elin Skogens, sakkunnig skog, Region Gävleborg.
 • Hur ser EU på Skogsfrågorna?
  Ebba Bjerkander, EU-strateg, Central Sweden, berättar om de största frågorna kopplade till skogen och skogens värdekedjor.
 • Hur arbetar den nationella nivån med att genomföra Sveriges skogsprogram?
  Vanja Strand, nationell samordnare, Skogsstyrelsen, berättar om hur arbetet med Sveriges skogsprogram fortskrider.
 • Hur arbetar vi regionalt med att genomföra Gävleborgs skogsprogram?
  Region Gävleborg: Malin Lidov Heneryd, enhetschef och Elin Skogens, sakkunnig skogsfrågor.
  Länsstyrelsen Gävleborg: Berit Löfgren, enhetschef. Skogsstyrelsen: Charlotta Ryd, distriktschef, Urban Larsson, skogskonsulent.
 • Finansiering – Vilka stöd finns att söka för arbete med skogsfrågor?
  Thomas Högman, finansieringsstrateg, Region Gävleborg, berättar om de stödmedel som finns att söka för skogliga aktiviteter som bidrar till genomförandet av Gävleborgs skogsprogram.
 • Åsa Hofring, projektledare, Skogsstyrelsen, berättar om projektet Incitament för förädling av lövträd.
 • Avslut

Anmäl dig senast 24 mars

Sista anmälningsdag är fredag 24 mars.

Kontaktperson: Elin Skogens, e-post: elin.skogens@regiongavleborg.se Tfn 072-247 74 45.

Teams-länk till eventet kommer att skickas ut dagen innan.

Varmt välkomna!

Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Skogsstyrelsen