Stockholms läns regionala skogsstrategi ute på remiss

30 september - 30 september

Stockholms läns regionala skogsstrategi är på remiss. Läs remissen Med skogen som mötesplats - Dialog och utveckling i Stockholms län. Deadline den 30 september.