Startmöte för regionala skogsprogrammet Uppsala län

28 november - 28 november

Den 28 november klockan 9.00 - 16.00 är du välkommen till Uppsala på startmöte för det regionala skogsprogrammet för Uppsala län. Dagen riktar sig till alla med intresse i och för skogen.

Kom och bidra med dina idéer om vad ett skogsprogram för Uppsala län ska innehålla. Under dagen gör vi nedslag i det nationella skogsprogrammets fokusområden med föreläsningar och workshops och diskuterar vad de kan innebära ur ett regionalt perspektiv.

Inbjudan med program kommer under oktober.

Dagen riktar sig till alla med intresse i och för skogen. Du är varmt välkommen oavsett om du jobbar på ett skogsbolag eller med träförädling, nyttjar skogen för rekreation, är skogsägare, jägare, driver ett naturturismföretag eller är engagerad i en naturvårdsorganisation.