Klimatvecka för skogen

27 mars - 31 mars

Hur kommer skogen att klara framtidens klimat? Hur ska skogen skötas för att stå emot kommande påfrestningar av väder och vind? Den 27 - 31 mars erbjuder Skogsstyrelsen en mängd olika digitala seminarier på temat skog och klimat.

Sista veckan i mars gör Skogsstyrelsen en storsatsning på att öka kunskapen om hur skogen påverkas av klimatförändringarna. Vi berättar mer om hur du kan rusta din skog för att möta de påfrestningar som kommer med ett varmare klimat och fler extrema väderhändelser.

Klimatveckan arrangeras måndag till fredag den 27-31 mars. Varje dag kan du lyssna till en eller flera föreläsningar av specialister på Skogsstyrelsen. Du har även möjlighet att ställa frågor direkt till våra experter.

Utöver föreläsningar dagtid anordnar vi tre digitala kvällsträffar med regionalt fokus - en för Götaland, en för Svealand och en för Norrland. Här får du lära dig mer om vilka förutsättningar som finns kring klimatanpassning i just din del av landet. 

Du behöver inte anmäla dig i förväg.