Skånes skogsstrategi ute på remiss

30 april - 30 april

Ett förslag till ny skånsk skogsstrategi är nu klar. Totalt föreslås 19 centrala insatser för de fyra huvudområdena Innovation, Produktion, Miljö och Rekreation.

Skogsstrategin går nu ut på remiss till omkring 100 aktörer som tillsammans representerar ett brett spektrum bland skogens intressenter.

Remissvar kan lämnas fram till 30 april 2020 och strategin planeras vara klar i juni.