Skogsjobb nu och framåt

09 juni - 09 juni

Välkommen till ett seminarium om att möte skogens personalbehov den 9 juni, Gammelkroppa skogsskola

Program

9:30-10:00 Kaffe.

10:00 Introduktion. Gammelkroppa skogsskola, skogsjobb.

10:20 Hur ser skogsbrukets kompetensbehov ut? Moelven skog.

10:50 Hur jobbar storskogsbruket med att säkra skogskompetens?  Stina Keppler, Stora Enso.

11:10 Paus.

11:20 JOB-U. Sommarjobb skolungdom. Lars-Erik Rönningen, Skogssällskapet Hedmark.

11:40 Skogssektorns arbete med jämställdhet. Raymond Wide, Skogsstyrelsen.

12:30 Lunch

13:30 Velg skog. Hur jobbar de i Norge för att locka folk till skogen? Kristin Slyngstad.

14:00 Framtidens yrken inom skogen- livslångt lärande? Eva Karlsson-Berg, Sveaskog.  

14:30 Workshop med kaffe.

  • Varför söker sig inte folk till skogen och varför lämnar de branschen? Hur kan man vända trenden?
  • Vilken kompetensutveckling anser ni kommer bli viktig i framtiden?

15:00 Sammanfattning av workshop.

15:30 Slut.

Anmälan senast 27 maj

Anmäl dig senast den 27 maj till Linda Jakobsson.

Kontakt