Träff - Samverkan i skog för att nyttja skogens olika värden

24 september - 24 september

Skogsprogrammet i Uppsalas län arrangerar en träff om samverkan i skog den 24 september klockan 10-14. Anmäl dig senast den 13 september.

När: 24 september klockan 10-14
Var: Utanför Länna, Uppsala kommun.

Vi gör ett besök i Holmens blivande ”Kunskapsskog” som kommer att invigas år 2023. Här finns både produktionsskogar och skogar avsatta för naturvårdsändamål. Här samarbetar Holmen med Upplandsstiftelsen bland annat med stigar för friluftsliv och frihuggning av grova ädellövträd. Vi hör mer om Holmens arbete för att få ut fler värden av skogarna. Under dagen får vi också höra mer om Enköpings kommuns arbete med mångbruksplaner av den kommunalt ägda skogen. Hur arbetar de med tätortsnära skogar för att kombinera ett aktivt skogsbruk med ett högt besökstryck?

Målgrupp

Träffen riktar sig till dig som företrädare för skogsbolag och skogsägarorganisationer, rådgivare /virkesköpare, enskilda markägare med större innehav (över 100 hektar), samt kommun- och myndighetsföreträdare (både politiker och tjänstemän).

Anmälan

Anmäl dig i kalendern på länsstyrelsens webbplats senast den 13 september. Anmälan öppnar i augusti.