Projektledarmöte om regionala skogsprogram och skogsstrategier

27 maj - 27 maj

Skogsstyrelsen bjuder in till erfarenhetsbyte om arbetet med regionala skogsprogram och skogsstrategier. Inbjudan vänder sig till projektledare i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Gotland, Västmanland, Södermanland och Örebro.

Jonas Löfstedt, chef Skogsstyrelsen Region Mitt, leder mötet.

Syfte:

  • Ta del av arbetet i andra län
  • Erbjuda ett nätverk som främjar samarbete över länsgränserna.
  • Undersöka om det finns gemensamma utmaningar som kan tacklas i samverkan.
     

Mötet vänder sig i första hand till projektledare för regionala skogsprogram och Skogsstyrelsens distriktschefer i  följande län: Värmland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Gotland, Västmanland, Södermanland och Örebro.


Kontakt