Norrbottens skogsstrategi ute på remiss

30 april - 30 april

Ett förslag till regionala skogsprogram för Norrbotten är nu ute på remiss. Remissvar kan lämnas fram till 30 april 2020.

Förslaget har tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen i Norrbottens län, Skogsstyrelsen och Region Norrbotten.