Lansering av Stockholms läns skogsstrategi

08 juni - 08 juni

Arbetet med Stockholms läns skogsstrategi startade 2019. Det är nu dags att lansera framtagen strategi. Plats: Tessinska palatsen, Stockholm. Visionen är Med skogen som mötesplats – dialog och utveckling i Stockholms län.

I samband med lanseringen vill vi passa på att inspirera kring
kommunernas roll för ökat byggande i trä. Stockholms län som är en
växande och attraktiv region har potentialen som arena för att driva
omställningen mot mer hållbara produkter med hjälp av innovationer
från skogen. Kommuner har möjlighet att ta en roll som ledare för
omställningen genom att även blicka utanför sitt eget skogsinnehav.
Tillsammans kan vi i länet bidra till att Sverige ska bli världens första
fossilfria välfärdsnation.

Arrangemanget vänder sig främst till politiker och chefer inom länets kommuner.