Framflyttat! Kunskapsseminarium om skogspolitikens målkonflikter

12 juni - 12 juni

Kunskapsseminariet "Vad menas med en politik för hållbart skogsbruk och hur nås de jämställda målen om produktion och miljö?", onsdag 12 juni i Stockholm, är framflyttat till hösten. Detta på grund av den rådande situationen med coronavirus. Vi återkommer med information om ny tid.

Syftet med dagen är att diskutera skogspolitikens målkonflikter och om vi är på rätt spår i vår politik för ett hållbart skogsbruk för att uppnå övriga mål i samhället.

  • Vad är en politik för ett hållbart skogsbruk?
  • Hur kan vi utveckla politiken för ett hållbart skogsbruk? Vilka hinder och möjligheter finns?
  • Kan vi använda till exempel Agenda 2030 bättre för att uppnå våra mål?

Du har chansen att bidra med konstruktiva inspel och lösningsorienterade förslag som leder dialogen och processen med nationella skogsprogrammet och skogspolitiken framåt.

Arrangör: Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen

Välkommen!