Kunskapsseminarium om skogsbiomassans roll

01 april - 01 april

Välkommen att anmäla ditt intresse för att delta i kunskapsseminariet "Hur kan ett aktivt hållbart skogsbruk bidra till en god och säkerställd tillgång av biomassa i framtidens bioekonomi?" Onsdag 1 april i Uppsala.

Syftet med dagen är att diskutera skogsbiomassans roll i en växande bioekonomi och betydelsen för klimatet.

  • Vilket behov av biomassa från skogen finns år 2045, och hur kan ökad tillgång till biomassa skapas?
  • Hur förenas behoven av ökad biomassa med målen om biologisk mångfald
  • Vilka hinder och utmaningar finns och vad kan man göra åt dem nu?
  • Du har chansen att bidra med konstruktiva inspel och lösningsorienterade förslag som leder dialogen och processen med nationella skogsprogrammet och skogspolitiken framåt.

Arrangör: Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen

Välkommen!