Framflyttat! Kunskapsseminarium om skog och miljömål

27 maj - 27 maj

Kunskapsseminariet "Hur når vi miljömålen samtidigt som äganderätten och brukanderätten värnas och stärks?" onsdag 27 maj i Växjö, är framflyttat. Detta på grund av den rådande situationen med coronavirus. Vi återkommer med information om ny tid.

Syftet med dagen är att diskutera hur miljömålen kan nås och samtidigt värna och stärka äganderätt och brukanderätt.

  • Agenda 2030 och de svenska miljömålen?
  • Hur kan äganderätt och brukanderätt värnas och stärkas? Vilka hinder och möjligheter finns?
  • Hur kan vi effektivare nå miljömålen som rör skogen. Vilka hinder och möjligheter finns?
  • Hur skapar vi incitament för att målen nås?

Du har chansen att bidra med konstruktiva inspel och lösningsorienterade förslag som leder dialogen och processen med nationella skogsprogrammet och skogspolitiken framåt.

Arrangör: Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen

Välkommen!