Kunskapsseminarium om mångbruk av skog

11 mars - 11 mars

Välkommen att anmäla ditt intresse för att delta i kunskapsseminariet "Mångbruk – hur kan vi öka användningen av samma skog till flera verksamheter?". Onsdag 11 mars kl 10.00 - 15.00 i Umeå. Skicka din intresseanmälan senast den 20 februari.

Syftet med dagen är att diskutera möjligheterna att ytterligare utveckla ett mångsidigt nyttjande av skogen tillsammans med det traditionella skogsbruket.

  • Vad ryms inom begreppet mångbruk?
  • Varför mångbruk och passar det överallt?
  • Vilka hinder och möjligheter finns och vad kan man göra åt det nu?
  • Hur mobiliserar vi den kompetens och kunskap som finns?

Du har chansen att bidra med konstruktiva inspel och lösningsorienterade förslag som leder dialogen och processen med nationella skogsprogrammet och skogspolitiken framåt.

Arrangör: Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen

Välkommen!