Kunskapsseminarier

21 april - 21 april

Skogsprogrammet i Norrbotten bjuder i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet in till fyra digitala kunskapsseminarier den 21 april. Aktiviteten sker i samverkan med Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands skogsprogram.

Upplägg och program

Fyra tematiska föredrag à 15-20 minuter följt av fördjupade diskussioner med föredragshållare. Du som deltagare har möjlighet att delta i 1-2 fördjupade diskussioner. Moderator för dagen är Lotta Möller, som bland annat har varit med och modererat kunskapsseminarier inom det nationella skogsprogrammet och som har lång erfarenhet av skogliga frågor.

  • Skogliga framtidsanalyser för ett hållbart skogsbruk. Karin Öhman, professor skoglig planering
  • Samförvaltning av klövvilt och skog. Fredrik Widemo, forskare och samverkanslektor vid Institutionen för vilt, fisk och miljö
  • Gruppvisa, fördjupade diskussioner
  • Hyggesfritt skogsbruk. Charlotta Erefur, forskare SLU:s skogliga försöksparker
  • Multiskadad skog. Jan Stenlid, professor i skogspatologi, SLU
  • Gruppvisa, fördjupade diskussioner
  • Avslutande framåtblick

Anmäl dig senast den 13 april.

Det kostar inget att delta.

Kontaktperson: Maria Palo Isaksson, Projektledare Norrbottens regionala skogsprogram, Länsstyrelsen i Norrbottens län. Telefon: 010-225 53 75