Älgar, skog och betesskador i norra Sverige

17 december - 17 december

Konferensen Älgar, skog och betesskador i norra Sverige äger rum på Elite Hotel Mimer i Umeå den 17 december. Arrangör: Skogsprogrammet i Västerbottens län, med stöd av Skogsprogrammen i Norrbottens, Jämtlands och Västernorrlands län

Vad vet vi egentligen med någorlunda säkerhet om älgar, skog och betesskador i norra Sverige? Hur säkra är de metoder vi använder för att uppskatta älgstammens storlek, betesskadornas omfattning, tillgängligt foder i landskapet och sambanden dem emellan? Har vi en älgstam som inte är i balans med skogen – eller har vi en skog som inte är i balans med älgstammen? 
Det är några av de frågor som kommer att diskuteras på konferensen Älgar, skog och betesskador i norra Sverige.  

Preliminärt program

9:15 Registrering och fika
 
10:00 Välkomstanförande
 
10:10 Praktikaliteter. Anders Esselin, processledare Skogsprogrammet Västerbottens län och moderator
 
10:25 Älgförvaltningen – mål och måluppfyllelse (Carl-Johan Lindström, handläggare Naturvårdsverket)
 
10:55 Betesskador i skogen kostar miljarder. Jonas Bergquist, skogsskötselspecialist Skogsstyrelsen
 
11:25 Älgstam och avskjutning. Göran Ericsson, professor Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 
11:55 Lunch
 
13:00 Vad kan vi lära av goda exempel i älgförvaltningen? Camilla Sandström, professor Umeå universitet
 
13:25 Älgfoder och betesskador i skogslandskapet. Karin Öhman, professor SLU
 
13:50 Fika
 
14:20 Skogsskötsel för mindre älgbetesskador. Märtha Wallgren, seniorforskare Skogforsk
 
14:45 Varför tycker du så? Erland Mårald, professor Umeå universitet
 
15:00 Diskussion: Har vi en älgstam som inte är i balans med skogen – eller har vi en skog som inte är i balans med älgstammen?
 
15:50 Avslutningsanförande. Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen
 
16:00 Slut