Älg.

Klövviltskonferens 2023

15 mars - 15 mars

Onsdag den 15 mars 2023 genomförs den efterlängtade klövviltskonferensen i Östersund. Dagen vänder sig till dig som har någon roll inom viltförvaltningen, är forskare eller tjänsteperson.

Preliminärt program

08.30 Inledning med Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen

08.40 Presentation av färska forskningsresultat om betesskadornas omfattning och orsaker. 

12.00 Lunch

13.00 Stärkt jämställdhet inom viltförvaltningen

14.00 Viltet som en del av mångbruk

15.00 Gruppsamtal

15.30 Summering och avslutning av dagen.

 

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

Anmälan klövviltskonferens i Östersund

Kontakt