Sydsvensk klimatanpassningskonferens

09 november - 09 november

Skogsstyrelsen och Linnéuniversitetet bjuder in till regional klimatanpassningskonferens i Växjö den 9 november. Tanken med konferensen är att lyfta klimatanpassning ur ett sydsvenskt skogligt perspektiv. Mer information kommer.