Framtidsdag - Gotlands skogsdialog

09 november - 09 november

Lördagen den 9 november klockan 9.00 - 15.00 arrangeras en framtidsdag med den gotländska skogen i fokus. Plats: Skolhuset, Gotland Grönt Centrum, Roma Lövsta. Kunskap och inspiration varvas med samtal och dialog kring skogens roll för en hållbar utveckling av Gotland.

Framtidsdagen riktar sig till alla skogens intressenter. Oavsett om du är skogsägare, nyttjar skogen för friluftsliv och rekreation, arbetar med träförädling, driver naturturismföretag, är jägare eller engagerad i en naturvårdsorganisation – varmt välkommen till en kraftsamlingsdag för Gotlands unika skogar!

På programmet:

  • Vad vet vi om Gotlands skogar? En presentation av skogens hårda och mjuka värden.
  • En skogsstrategi för Gotland. Hur kan den se ut?
  • Skogens roll för klimatet och den biologiska mångfalden.
  • Skogen är inte bara träd! Inspiration och goda exempel på hur skogens
  • olika värden kan utvecklas.

Skogsdialogen genomförs som en del i arbetet med att ta fram och förankra en regional skogsstrategi för Gotland. I styrgruppen för arbetet ingår representanter för LRF Gotland, Mellanskog, Naturskyddsföreningen, Region Gotland, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. 

Anmäl dig senast den 30 oktober

Deltagande i Gotlands Skogsdialog är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 30 oktober. Vi bjuder på fika och enklare lunch.  Varmt välkommen!