Framtidens klövviltsförvaltning – en behovsanalys och utvärdering av befintligt förvaltningssystem

06 december - 06 december

Du som ingår i referensgruppen för regionalt skogsprogram, är ledamot i älgförvaltningsgrupp eller viltförvaltningsdelegationen inbjuds härmed till fyra workshopar under 2022. Agro Sörmland leder under 2022 projektet Framtidens viltförvaltning i samarbete med Regionalt skogsprogram i Sörmland.

I dialog ska vi tillsammans lära oss mer om befintligt förvaltningssystem och utvärdera om det möter de behov som förvaltningen av dagens klövviltsbestånd har. Tillsammans förväntar vi oss lära oss mer om varandras förutsättningar och behov samt ta del av flera befintliga samarbetsformer. Målet är att identifiera konkreta behov av åtgärder och verktyg som kan bidra till en hållbar förvaltningsmodell utifrån nuvarande behov.
Projektet bygger på ett aktivt deltagande från dig som har kunskap och intresse av hur klövviltet påverkar din verksamhet eller de intressen du företräder. 


Workshopar med olika tema genomförs följande datum:

 • 16 mars, kl 9-13 Lagstiftning och viltförvaltningsdelegationen
  Är dagens jaktlagstiftning anpassad till dagens klövviltstammar?
  Vem beslutar om vad? Vad fungerar och vad saknas?
 • 14 juni, kl 9-16 Älg- och kronhjortförvaltningssystemet. Är systemet användbart för fler arter? Är rollerna och uppdragen tydliga? Fältbesök efter lunch.
 • 28 september, kl 9-16 Pågående projekt och framgångsrik samverkan. Tidigare och pågående insatser, i Sverige och utomlands, och hur
  bidrar de till balans i viltförvaltningen? Fältbesök efter lunch.
 • 6 december, kl 9-13 Behovsformulering och utvärdering. Summering av tidigare workshops. Formulering av behov och
  konkreta insatser

Plats: Vadsbro-Blacksta Föreningsgård

Kontaktperson: Johan Varenius, Agro Sörmland, johan@agrosormland.se