Framtidens klövviltsförvaltning – en behovsanalys och utvärdering av befintligt förvaltningssystem

28 september - 28 september

Agro Sörmland leder under 2022 projektet Framtidens viltförvaltning i samarbete med Regionalt skogsprogram i Sörmland. Den 28 september genomför vi workshop 3, Tema: Pågående projekt och framgångsrik samverkan. Vid detta tillfälle kommer vi vara i Östra Vingåkers Församlingshem.

På förmiddagen kommer vi ha föreläsningar och gruppdiskussioner som vid tidigare tillfällen. På eftermiddagen ska vi besöka Barksätters Gård, en av KSLA:s donationsgårdar, där ett intressant projekt genomförs.

Tid: 28 september, kaffe från kl 08:30 – avslut ca 16:00. Lunch och fika serveras.

Plats: Östra Vingåkers Församlingshem

Syftet med projektet är att vi tillsammans ska identifiera åtgärder som långsiktigt kan öka samsyn och balans i klövviltsförvaltningen. Det är ni som sitter på kunskap och rådigheten. Ni har nu möjlighet att framföra vad ni anser kan förbättra och förenkla förvaltningen av klövvilt.

Projektmål

  1. Att i dialog ha identifierat minst fem åtgärder som kan förenkla samt skapa samsyn och balans i klövviltsförvaltningen.
  2. Att deltagarna, utifrån löpande utvärderingar, upplever en ökad kunskap om vilka incitament som styr klövviltsförvaltningen
  3. Att deltagarna upplever ökad kunskap om varandras syn på hur klövviltet påverkar landskapet och förutsättningarna till entreprenörskap.
  4. Att projektet bidrar till ökad vilja hos deltagande aktörer att samverka kring insatser som leder till en bättre balans i klövviltsförvaltningen.

Projektet genomförs av Agro Sörmland i samarbete med Regionalt skogsprogram i Sörmland.

Vi ser fram emot ert deltagande!