Från prat till resultat – fika med skogsprogrammet

22 juni - 22 juni

Medverkar du i ett regionalt skogsprogram? Välkommen på ett digitalt fikamöte på temat "Att få aktörer i länet att engagera sig handlingskraftigt i skogsprogrammet, så att det blir verkstad i olika fokusområden". Vi får ta del av erfarenheter från Gotlands och Västerbottens regionala skogsprogram genom processledarna Lotta Lövhagen Lundberg samt Anders Esselin.

Träffen kommer att genomföras digitalt via Teams.

Kontakta Skogsstyrelsen på e-post skogsprogrammet.seminarier@skogsstyrelsen.se för att få möteslänk.  

Fikamötet är främst till för dig som är processledare, samordnare, projektledare, styrgrupper, programråd, referensgrupper och arbetsgrupper i de regionala skogsprogrammen. Syftet är att erbjuda en arena för erfarenhetsutbyte mellan aktörer i de regionala skogsprogrammen.

Kontakt